Profil kompanije Delta matic stanovi

Zbog relaizacije projekata izgradnje  novih stambenih objekata preduzeće Delta matic d.o.o. je osnovalo start up preduzeće Delta matic stanovi d.o.o. 10.03.2008.g.  Delta matic stanovi d.o.o. je potpisalo Ugovor o projektnom finansiranju izgradnje poslovno-stambenog objekta na lokaciji u Nišu u ulici Petra Vučinića 16. sa UniCredit bankom Beograd.