Stambeno-poslovna zgrada spratnsoti
Po+P+4+Pk na Trgu učitelja Tase 10

Zgrada je na izuzetnoj lokaciji i ima veliku arhitektonsku vrednost. Panoramski lift pruža pogled na kompleks Čairskog parka. Ukupna korisna površina objekta je oko 2700 m², sa 40 stanova. Zgrada je useljena krajem 2003 godine.

slika objekta